Directie Bedrijfsvoering

De directie Bedrijfsvoering (DBV) is binnen AZ verantwoordelijk voor alle aspecten van de bedrijfsvoering (personeel, financiën, facilitair, ICT en inkoop) en het juridische terrein.

In nauwe samenwerking met de directie Financieel-Economische Zaken ondersteunt DBV vanuit drie units het primaire proces van DPC, RVD, KMP en WRR.

Directeur Bedrijfsvoering: drs. E.J. (Eric) den Hoedt