Kabinet Minister-President

Het Kabinet Minister-President (KMP) adviseert en ondersteunt de minister-president bij de uitvoering van de hem opgedragen taken. Het verzorgt het secretariaat van de ministerraad en de secretariaten van de onderraden.

Samenstelling

  • Secretaris-generaal: hoofd KMP
  • Plv. secretaris-generaal: plv. hoofd KMP en raadadviseur
  • Raadadviseurs
  • Secretariaat Ministerraad
  • Beveiligingsadviseur
  • Adviseur Protocol Buitenland
  • Politiek assistent

Raadadviseurs

Tien raadadviseurs adviseren en ondersteunen de minister-president en voeren de secretariaten van de onderraden. In de onderraden wordt de besluitvorming over een aantal thematisch samenhangende gebieden van het beleid voorbereid, zoals bijvoorbeeld internationale en Europese zaken.

De raadadviseurs worden bijgestaan door enkele adviseurs en adjunct-raadadviseurs.

Secretariaat Ministerraad

De secretaris van de ministerraad bereidt de agenda van de (rijks)ministerraad voor en is verantwoordelijk voor de opstelling van de besluitenlijst en de notulen. Zij woont de (rijks)ministerraad bij met een van de adjunct-secretarissen.

Daarnaast is de secretaris van de ministerraad verantwoordelijk voor de werkzaamheden van de onderraden en commissies. De secretariaatswerkzaamheden van de onderraden liggen echter bij de raadadviseurs.