Rijksvoorlichtingsdienst (RVD)

De Rijksvoorlichtingsdienst verzorgt de woordvoering van de minister-president en het kabinet en is verantwoordelijk voor de voorlichting over het algemeen regeringsbeleid, de minister-president en het ministerie van Algemene Zaken. 

Daarnaast verzorgt de dienst de voorlichting over het Koninklijk Huis en adviseert het de leden van het Koninklijk Huis op het gebied van publiciteit.

De RVD verzorgt het voorzitterschap van de Voorlichtingsraad (VoRa) en coördineert en adviseert over interdepartementale voorlichtingszaken.

Tot de RVD behoren:

  • Directoraat-generaal RVD (DG-RVD)
  • Communicatie Koninklijk Huis (CKH)
  • Communicatie Algemeen Regeringsbeleid (CAR)

Directoraat-generaal RVD (DG-RVD)

  • drs. S.A.E. Schrover (directeur-generaal)
  • drs. F.L. Manche (plaatsvervangend directeur-generaal)
  • S.J. Nawijn (directeur)

DG-RVD geeft leiding aan de Rijksvoorlichtingsdienst. Het geeft communicatieadviezen aan het Koninklijk Huis, de minister-president en de ministerraad en verzorgt de woordvoering voor het Koninklijk Huis, de minister-president en de ministerraad.

DG-RVD geeft ook voorlichting over het Koninklijk Huis, de minister-president en de ministerraad; het coördineert het communicatiebeleid binnen de Rijksoverheid.

Communicatie Koninklijk Huis (CKH)

De afdeling Communicatie Koninklijk Huis (CKH) van de RVD verzorgt de communicatie over en begeleiding van de publieke optredens van het Koninklijk Huis in binnen- en buitenland.

Daarnaast beheert en onderhoudt de afdeling CKH de website Koninklijkhuis.nl.

Communicatie Algemeen Regeringsbeleid (CAR)

De afdeling Communicatie Algemeen Regeringsbeleid (CAR) verzorgt de informatievoorziening voor de minister-president en de ambtelijke leiding van Algemene Zaken. CAR houdt zich bezig met alle aspecten van de communicatie over (de eenheid van) het algemeen regeringsbeleid.

CAR bereidt ook de publieke optredens van de minister-president voor. De afdeling voert daarnaast het inhoudelijke secretariaat van de Voorlichtingsraad (VoRa): een formeel adviesorgaan dat de minister-president en de ministerraad adviseert over het gemeenschappelijk communicatiebeleid van de Rijksoverheid.