Secretaris-generaal

De secretaris-generaal (SG) is belast met de ambtelijke leiding van het ministerie. De SG is tevens hoofd van het Kabinet Minister-President (KMP) en coördinator Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten. Gert-Jan Buitendijk is SG van AZ.

Bestuursraad

De Bestuursraad is binnen het ministerie het hoogste ambtelijke orgaan waar besluiten worden genomen. De Bestuursraad overlegt over strategische en praktische onderwerpen die - zowel inhoudelijk als wat betreft bedrijfsvoering - met het hele ministerie hebben te maken en die om sturing op het hoogste niveau vragen.

 • Voorzitter, secretaris-generaal
  drs. G.J. (Gert-Jan) Buitendijk
 • Plv. secretaris-generaal
  mr. dr. L. (Bart) van Poelgeest
 • Directeur-generaal Rijksvoorlichtingsdienst
  drs. S.A.E. (Stephan) Schrover
 • Secretaris Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR)
  dr. F.W.A. (Frans) Brom
 • Directeur Dienst Publiek en Communicatie
  mevr. K.M. (Kristel) Dirkx
 • Directeur Financieel-Economische Zaken
  dhr. H. (Hans) Monnickendam
 • Directeur Bedrijfsvoering
  Drs. E.J. (Erik) den Hoedt