Mid-term review publiek-private ecosysteem: NLinBusiness, NLWorks en Trade and Innovate NL

In deze rapportage heeft Twynstra Gudde in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken de voortgang en resultaten in kaart gebracht van de 3 uitvoerende organisaties van het publiek-private handels-, innovatie- en investeringsbevorderingsnetwerk: NLinBusiness (NLIB), NLWorks en Trade and Innovate NL (TINL).

Mid-term review publiek-private ecosysteem: NLinBusiness, NLWorks en Trade and Innovate NL (PDF | 19 pagina's | 2,8 MB)