Evaluatie subsidie Clingendael publieke platformactiviteiten

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft ADE opdracht gegeven een onafhankelijke evaluatie uit te voeren van de subsidie aan Instituut Clingendael voor de publieke platformfunctie 2017-2020. Deze subsidie heeft als algemene doelstelling dat Clingendael een bijdrage levert aan onafhankelijke meningsvorming en het nationale en internationale (met name Europese) debat op het terrein van de internationale betrekkingen vanuit een Nederlandse invalshoek.

Evaluatie subsidie Clingendael publieke platformactiviteiten (PDF | 118 pagina's | 1,4 MB)