Animatievideo beleidsnota Investeren in Perspectief

Animatievideo van de beleidsnota Investeren in Perspectief

Animatievideo beleidsnota Investeren in Perspectief

(Beeld wordt blauw en wit. Investeren in perspectief. Goed voor de wereld, goed voor Nederland.)

(Wereldbol.)

VOICE-OVER: De wereld was nog nooit zo ontwikkeld. Toch staan we nog steeds voor uitdagingen.

(Wereldbol verdwijnt in oranje cirkel met animaties.)

Uitdagingen als armoede en conflict, klimaatverandering, de digitale revolutie en ongelijke kansen op werk en inkomen.

(Wereldbol glijdt naar beneden.)

Wereldwijde uitdagingen die we samen moeten oplossen.

(Wereldbol glijdt bovenin filmpje naar beneden en wordt opgevangen door handen.)

(Beeld wordt blauw.)

De duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN zijn hierbij leidend. Nederland draagt daaraan bij.

(Mensen rondom een tafel.)

De komende jaren leggen we meer nadruk op het voorkomen van conflict en armoede rond Europa.

(Mensen staan te wachten op een boot.)

Want voorkomen daar, is voorkomen hier.

(Openen van laptop.)

Daarom stimuleren we lokale groei door werkgelegenheid en onderwijs.

(Beeld wordt groen.)

Met extra aandacht voor vrouwen en jongeren.

(Containers worden op een schip geladen.)

Daarnaast stimuleert Nederland duurzame handel en investeringen.

(Windmolens.)

Innovaties en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

(Schoorstenen.)

Wereldwijd.

(Bedrijventerrein).

Zodat de toekomst duurzaam is voor iedereen.

(Koffers en tassen.)

Internationale handel zorgt voor veel Nederlandse banen en inkomen. Dat verdienvermogen willen we vergroten.

(Lab.)

Daarom leggen we meer nadruk op internationale samenwerking rond kennis en innovatie.

(Landschap.)

Ook willen we meer bedrijven over de grens met extra aandacht voor het MKB en start-ups.

(Beeld wordt oranje.)

Dit alles doen we samen met bedrijven, kennisinstellingen en overheden.

(Handen tegen elkaar.)

Kortom voorkomen, verduurzamen en verdienen. Voor de wereld.

(Wereldbol.)

Voor Nederland.

(Afbeelding van Nederland.)

(Beeld wordt blauw en wit. Investeren in perspectief. Goed voor de wereld, goed voor Nederland.)