Verslag Ukraine Recovery and Reconstruction Conference

Op 19 oktober nodigde minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Liesje Schreinemacher het Nederlands bedrijfsleven en maatschappelijk middenveld uit om te spreken over de wederopbouw van Oekraïne. Tijdens de Ukraine Recovery and Reconstruction Conference werd met de deelnemers in gesprek gegaan over de mogelijke bijdrage van Nederland aan het wederopbouwproces in Oekraïne.

In het openingspanel werd een gesprek gevoerd tussen Kitty van der Heijden (Directeur-Generaal Internationale Samenwerking, Ministerie van Buitenlandse Zaken), Maksym Kononenko (Ambassadeur Oekraïne in Nederland), Koen Davidse (Executive Director Kiesgroep 19, Wereldbank), Tineke Ceelen (Bestuurslid Giro 555 / Directeur, Stichting Vluchteling) en Mirian Keuning (plv. Directeur International Affairs, VNO-NCW). Voorafgaand aan dit gesprek kwam Kyrylo Tymoshenko, Deputy Head of the Office of the President in Oekraïne met een videoboodschap. Daarin werd onder meer de urgentie voor ondersteunen van winterization uitgesproken. Deze urgentie werd tijdens het panelgesprek breed beaamd.

Tijdens vier deelsessies werd gesproken over verschillende thema’s. Zo ging het over de korte-termijn wederopbouw en winterization, waarbij door vertegenwoordigers van de EU de meest urgente noden uit de Rapid Damage Needs Assessment van de Wereldbank, de Europese Commissie en de Oekraïense overheid uiteen werden gezet. Verder werd gekeken naar de lange termijn en building back better. In die sessie kwamen thema’s als mental health and psycho-social support (MHPSS), rule of law en lokale, bottom-up participatie in het wederopbouwproces naar voren. Tijdens de sessie over cultuur en culturele wederopbouw discussieerden vertegenwoordigers uit het Nederlandse cultuurveld over hun mogelijke bijdrage aan culturele wederopbouw, de rol van culturele continuïteit en over de Oekraïense kunstmakers in Nederland. In de vierde sessie werd middels een panelgesprek tussen vertegenwoordigers van de overheid, RVO, Invest International, de Wereldbank en de European Bank for Reconstruction and Development ingegaan op de financieringsmogelijkheden voor het NL bedrijfsleven. Het tweede deel van die sessie stond in het teken van de drie kennisplatforms die in oprichting zijn bij de RVO - op het gebied van water, landbouw en gezondheidszorg. De vertegenwoordigers van deze platforms spraken in een panelgesprek onder meer met de Nederlandse ambassadeur in Oekraïne, Jennes de Mol.

Tijdens de plenaire sluiting kondigde minister Schreinemacher aan dat de eerdere bijdrage voor het bedrijfsleven van 50 miljoen euro in het kader van Oekraïne ook opengesteld zal worden ten behoeve van het Dutch Good Growth Fund (DGGF), Building Prospects en MASSIF. Op die manier zal financiering voor zowel Nederlandse als lokale MKB-bedrijven vergemakkelijkt worden en wordt duurzame economische groei aangewakkerd. Lees ook: de speech van minister Schreinemacher op de Ukraine Recovery and Reconstruction Conference.