Buitenlandse Zaken publiceert tweede duurzaamheidsverslag

Het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) heeft op 15 mei 2024 het duurzaamheidsverslag over 2023 gepubliceerd. In dit verslag worden de doelen op het gebied van klimaat, circulaire economie en sociale verantwoordelijkheid beschreven.

Plannen voor 2024

In het verslag laat BZ zien welke stappen zijn genomen om deze doelen te bereiken en wat de plannen zijn voor 2024.Het duurzaamheidsprogramma van BZ, Mission Sustainable, bestaat nu tweeënhalf jaar. De speerpunten voor dit jaar zijn ander reisgedrag en verduurzaming van vastgoed.

De plannen voor de komende jaren spitsen zich toe op de volgende thema’s:

Klimaat: Het behalen van de doelstelling van Buitenlandse Zaken om in 2030 klimaatneutraal te opereren blijft een uitdaging. In 2023 is de CO2-uitstoot van Buitenlandse Zaken toegenomen vanwege meer vliegreizen en een hoger elektriciteitsverbruik wereldwijd. Mogelijke redenen hiervoor zijn een inhaalslag vanwege verminderde vliegactiviteiten tijdens COVID-19 en een hoger gebruik van airconditioning door stijgende temperaturen. BZ blijft werken aan duurzame initiatieven, zoals het verduurzamen van ons vastgoed, het promoten van duurzame reizen en het verbeteren van onze gegevensverzameling over reizen en uitstoot.

Circulaire economie

In 2023 heeft Buitenlandse Zaken aanzienlijke vooruitgang geboekt op het gebied van circulaire economie, met duurzame pilots op de ambassades in onder meer Ankara, Dublin en Addis Abeba. Deze pilots hebben positieve resultaten opgeleverd. BZ zet deze pilots voort in 2024 en starten nieuwe projecten, met name op het gebied van IT.

Sociale verantwoordelijkheid in de keten: Buitenlandse Zaken heeft dit jaar meer aandacht besteed aan goede arbeidsomstandigheden en het beschermen van mensenrechten, onder meer door het betalen van een leefbaar loon aan ingehuurde medewerkers in facilitaire diensten. Bij bouwwerkzaamheden op ambassades en residenties heeft BZ afspraken gemaakt met aannemers om goede arbeidsomstandigheden en veiligheid te waarborgen.

Duurzame organisatiecultuur: Wereldwijd zetten BZ-medewerkers zich in voor een duurzame organisatie. Duurzaamheidsteams spelen een steeds grotere rol en er wordt kennis gedeeld en ervaring uitgewisseld tussen vele vertegenwoordigingen.

Toekomstige inspanningen: De resultaten van alle inspanningen in 2023 vormen een goede basis voor verdere acties in 2024. Buitenlandse Zaken zal  de inspanningen intensiveren en gaat nieuwe duurzame initiatieven met enthousiasme aanpakken.

Lees het rapport