Corinne Dettmeijer-Vermeulen herkozen voor CEDAW-comité

Op 7 juni 2024 vond de verkiezing plaats voor 11 nieuwe leden van het Committee on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women (CEDAW), voor de termijn 2025-2028. Dettmeijer-Vermeulen, die in 2020 al de meeste stemmen ontving, is opnieuw verkozen tot lid van CEDAW. CEDAW is een orgaan van de Verenigde Naties (VN) dat toezicht houdt op de naleving van het VN-Vrouwenverdrag. Dit verdrag verbiedt discriminatie tegen vrouwen.

Dettmeijer-Vermeulen heeft uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van CEDAW. Ze heeft een juridische achtergrond als professor, voormalig rechter en voormalig nationaal rapporteur mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen. Ook bekleedde ze de Cleveringa Leerstoel.

Tijdens haar vorige termijn speelde Dettmeijer-Vermeulen een belangrijke rol in het verbeteren van de werkwijzen van het comité en het afstemmen daarvan met de Working Group on Communications die gaat over de individuele klachten die personen in kunnen dienen bij het comité als hun rechten uit het VN-Vrouwenverdrag geschonden worden. Van de 20 kandidaten was Dettmeijer-Vermeulen de enige kandidaat uit de Europese Unie. Ze was landenrapporteur voor Zweden, Zwitserland, Noorwegen en Frankrijk. Daarnaast leidde ze initiatieven zoals het nationale verwijzingsmechanisme en samenwerkingen met UNODC voor rapporten over mensenhandel.

VN-Vrouwenverdrag

Het VN-Vrouwenverdrag, aangenomen in 1979, heeft als doel alle vormen van discriminatie tegen vrouwen te stoppen. Tot nu toe hebben 189 landen, waaronder Nederland, dit verdrag ondertekend. Deze landen zijn verplicht om maatregelen te nemen die de ontwikkeling en zelfstandigheid van vrouwen bevorderen, zodat zij hun mensenrechten en vrijheden volledig kunnen uitoefenen.

Het CEDAW-comité, dat uit 23 onafhankelijke experts bestaat, ziet erop toe dat de landen zich aan dit verdrag houden. Dit comité komt drie keer per jaar samen in Genève. Hun taken zijn onder andere het controleren hoe het verdrag wordt uitgevoerd, het behandelen van klachten en het geven van algemene aanbevelingen over belangrijke onderwerpen zoals het tegengaan van geweld tegen vrouwen en mensenhandel.

Internationale erkenning

Dettmeijer-Vermeulen heeft wereldwijd erkenning gekregen voor haar leiderschap en toewijding aan de strijd tegen mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen. Nobelprijswinnaar Kailash Satyarthi, actrice en humanitair activiste Emma Thompson en de speciale vertegenwoordiger van de VN-secretaris-generaal voor geweld tegen kinderen, Marta Santos Pais, hebben haar werk geprezen.

Nu ze herkozen is, zal Dettmeijer-Vermeulen doorgaan met haar belangrijke werk om wereldwijd gendergelijkheid te bevorderen en discriminatie tegen vrouwen tegen te gaan.