Woo-verzoek indienen bij het ministerie van Defensie

U heeft recht op informatie van de overheid. Op grond van de Wet open overheid (Woo) kan iedereen de minister van Defensie om informatie vragen over actuele bestuurlijke kwesties.

Wat is de Wet open overheid (Woo)?

De Woo is een wet die regelt hoe u informatie kunt opvragen bij overheidsorganisaties. Uitgangspunt is dat de informatie van de overheid openbaar is. Er zijn wel uitzonderingen.

Indienen Woo-verzoek

Wilt u een Woo-verzoek indienen bij het ministerie van Defensie? Dat kan via het formulier Woo-verzoek indienen op de website Defensie.nl.
Of u kunt een Woo-verzoek per brief indienen:

Ministerie van Defensie
Directie Communicatie/Woo
Postbus 20701
2500 ES Den Haag

Voor het indienen van Woo-verzoeken zijn geen vormvoorschriften. De Directie Communicatie/Woo behandelt uw gegevens volgens de Wet bescherming persoonsgegevens.

Goedkeuren van Woo-verzoeken

De minister kan een verzoek goedkeuren of (gedeeltelijk) weigeren. U kunt de Woo-besluiten voor het ministerie van Defensie bekijken op deze website zodra deze zijn gepubliceerd. De naam van de verzoeker staat niet vermeld. Een aantal beslissingen op Woo-verzoeken kunt u niet inzien. Het gaat dan om individuele dossiers van personen, bedrijven of organisaties. 

Vragen over een Woo-verzoek bij Defensie

Met vragen kunt u contact opnemen met de Woo-contactpersoon:
+31 088 950 20 20
Email: woo@mindef.nl