Beslisnota bij Kamerbrief resultaten onderzoekscommissie ontslag onderofficier Koninklijke Marechaussee

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief resultaten onderzoekscommissie ontslag onderofficier Koninklijke Marechaussee