Toezichtjaarplan 2022 Korps Militaire Controleurs Gevaarlijke Stoffen

Het Korps Militaire Controleurs Gevaarlijke Stoffen beschrijft de plannen voor het toezicht in 2022. Het Korps Militaire Controleurs Gevaarlijke Stoffen houdt toezicht op het veilig vervoeren, opslaan en behandelen van gevaarlijke stoffen en spoort milieuovertredingen bij Defensie op.

Toezichtjaarplan 2022 Korps Militaire Controleurs Gevaarlijke Stoffen (PDF | 14 pagina's | 879 kB)