Besluit op Wob/Woo-verzoek over rangen personeel en vaststellingsovereenkomst functionaris Defensie

Besluit op een verzoek om informatie over een opgave van het aantal militairen met een effectieve rang van adjudant per operationeel
commando met een financiële rang van majoor-/luitenant-ter-zee der eerste klasse. Verder werd in het verzoek gevraagd om informatie over de effectuering (verleninging) van van de vaststellingsovereenkomst van een specifieke functionaris. Het verzoek werd op 4 maart 2022 ingediend op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen voor de Wet open overheid (Woo). Het besluit is op basis van de Woo genomen.