Besluit op Wob/Woo-verzoek over vermeend onderzoek beloning adjudanten

Besluit op een verzoek om informatie over het onderzoek dat zou zijn uitgevoerd naar de inhoud, bedoeling, begrenzing en grondslag van de afspraken over de beloning van de huidige en voormalige Krijgmachtsadjudant en de toenmalige dan wel huidige
Defensieonderdeel-adjudanten. Het verzoek werd op 4 maart 2022 ingediend op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen voor de Wet open overheid (Woo). Het besluit is op basis van de Woo genomen.