Militaire leiding

Naast de politieke leiding en de ambtelijke leiding van het ministerie van Defensie is er ook iemand belast met de militaire leiding: de Commandant der Strijdkrachten (CDS). Hij is namens de minister verantwoordelijk voor de uitvoering van de militaire operaties van Defensie. 

De Commandant der Strijdkrachten is de hoogste militair binnen Defensie en daarmee de belangrijkste militaire adviseur van de minister. Hij wordt bij zijn taken ondersteund door de Defensiestaf.

De CDS voert het bevel over de operationele commando's van de krijgsmacht. Dat zijn de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht en de Koninklijke Luchtmacht.

De Koninklijke Marechaussee is als politieorganisatie met militaire status ook onderdeel van de krijgsmacht, maar voert haar taken niet onder bevel van de CDS uit. Dat komt doordat deze politietaken onder het gezag van andere ministeries vallen.