Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over Raad Algemene Zaken Cohesie 30 november 2023

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over Raad Algemene Zaken Cohesie 30 november 2023