Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over de Raad voor Concurrentievermogen van 7 en 8 december 2023

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over de Raad voor Concurrentievermogen van 7 en 8 december 2023