Beslisnota bij Kamerbrief Tweede Kamer agenda formele Energieraad 4 maart 2024

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief Tweede Kamer agenda formele Energieraad 4 maart 2024