Brief NAM bij rapportage Groningengasveld 2020-2021

Aanbiedingsbrief van de Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM) bij rapportage Groningengasveld 2020-2021. Artikel 52h Mijnbouwwet schrijft voor dat de NAM binnen een maand na afloop van een gasjaar een rapportage zendt aan de minister en de inspecteurgeneraal der mijnen.

Brief NAM bij rapportage Groningengasveld 2020-2021 (PDF | 1 pagina | 82 kB)