Antwoorden op Kamervragen over de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven over afwijzing Tegemoetkoming Vaste Lasten aan startende ondernemers

Minister Adriaansens (EZK) geeft antwoord op vragen over de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven van 20 september 2022. De uitspraak ging over het onterecht afwijzen van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aan startende ondernemer in het vierde kwartaal (Q4). De vragen zijn gesteld door het Tweede Kamerlid Aartsen (VVD).

Antwoorden op Kamervragen over de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven over afwijzing Tegemoetkoming Vaste Lasten aan startende ondernemers (PDF | 5 pagina's | 220 kB)