Ambtelijke verkenning met beleidsopties voor groei

In de motie Wiersma is gevraagd om voor de zes pijlers van de Groeistrategie te komen tot een gedegen lijst met ambtelijke opties voor groeibeleid. De zes pijlers zijn: (1) talent ontwikkelen, (2) talent doorontwikkelen, (3) iedereen doet mee, (4) onderzoeks- en innovatie ecosystemen, (5) verbeteren bereikbaarheid en (6) transities benutten. Deze leest u in dit document.

Ambtelijke verkenning met beleidsopties voor groei (PDF | 70 pagina's | 846 kB)