Bijlage: Reflectie RIVM op bronnenlijst adviescommissie Burgerbetrokkenheid bij klimaatbeleid

Op verzoek van de adviescommissie Burgerbetrokkenheid bij het klimaatbeleid, in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, heeft het RIVM een reflectie uitgevoerd waarbij is gekeken naar de bronnen die de adviescommissie heeft gebruikt bij het opstellen van het advies.

Reflectie RIVM op bronnenlijst adviescommissie Burgerbetrokkenheid bij klimaatbeleid (PDF | 9 pagina's | 299 kB)