Handreiking Klachtafhandeling bij aanbesteden

Deze handreiking is ontstaan uit het traject ‘rechtsbescherming bij aanbesteden’.