Update gasleveringszekerheid - 8 juli 2022

Het kabinet houdt de situatie op de gasmarkt nauwlettend in de gaten. U leest hier actuele cijfers over de zekerheid van de gaslevering. Dit is de update van 8 juli 2022.

  • Het vullen van de gasopslagen loopt zoals verwacht. 
  • De import van Russisch gas is stabiel.
  • De Europese gasprijs is hoog.

Vulling gasopslagen in Nederland

Data zoals bekend op 4 juli 2022. 

Gasverbruik in Nederland

Aanvoer gas voor Europa

Data zoals bekend op 5 juli 2022.

Gasprijs

Toelichting

  • De levering van Russisch gas via de Nord Stream 1-pijpleiding is afgenomen tot 40%. Hierdoor is er minder aanbod van gas in Noord-West Europa.
  • Daardoor zijn de prijzen ook sterk gestegen.
  • De gasbergingen in Nederland en Europa worden op dit moment gevuld.
  • Crisisniveau vroegtijdige waarschuwing: gasbedrijven moeten dagelijks gedetailleerde informatie over gasleveringen met de overheid delen.
  • Oproep aan bedrijven en huishoudens om energie te besparen. Kijk voor tips over energie besparen op zetookdeknopom.nl.  
  • 11 - 21 juli verlaagd aanbod Russisch gas i.v.m. onderhoud Nord Stream 1-pijpleiding.
  • Extra uitleg over deze update en de gebruikte cijfers staan in de factsheet Toelichting bij update gasleveringszekerheid.