Organogram ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Organogram van het ministerie van EZK (versie februari 2024).

Organogram ministerie van Economische Zaken en Klimaat