Rapportage Groningengasveld 2020-2021

Deze rapportage is opgesteld om te voldoen aan artikel 52h Mijnbouwwet, waarin staat dat de Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM) binnen een maand na afloop van een gasjaar een rapportage aan de minister en de inspecteurgeneraal der mijnen dient te zenden.

Rapportage Groningengasveld 2020-2021 (PDF | 18 pagina's | 1,3 MB)