Gaswinning Groningen: gevolgen van de schade

Gaswinning Groningen: gevolgen van de schade

Door gaswinning in Groningen is bodembeweging ontstaan.
Dit veroorzaakt schade aan huizen en gebouwen in de regio.
Om dit te stoppen, brengen we de gaswinning zo snel mogelijk naar nul.
Tegelijkertijd pakken we de bestaande schade aan.
Sommige huizen hebben fysieke schade zoals scheuren.
Daarnaast zijn huizen soms minder waard geworden.
Ook kunnen mensen last hebben van hun gezondheid.
Waar kunnen Groningers terecht met hun schade?
Tot 2017 konden inwoners schadevergoeding vragen aan de NAM, die het gas wint.
Of ze konden naar de rechter.
Veel inwoners vonden dit niet eerlijk, of te ingewikkeld.
Daarom heeft sinds maart 2018 de overheid de schadeafhandeling overgenomen.
Om snel te kunnen beginnen, is de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen opgericht.
Deze handelt de schade onafhankelijk van de NAM en de overheid af.
De TCMG kan nu alleen fysieke schade afhandelen.
Straks gaat de tijdelijke commissie...
over in het Instituut Mijnbouwschade Groningen.
Deze kan alle schade afhandelen.
In beide gevallen betaalt NAM de kosten.
Zo zorgen we voor een eerlijke afhandeling van de schade.
Eindshot