Voorbereidingen EZK voor veiling Nederlandse 5G-netwerken kunnen verder

Het landelijk aanbieden van 5G-technologie in Nederland is nodig om te voldoen aan de extra vraag van ondernemers en consumenten naar mobiel dataverkeer. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) wil de benodigde frequenties hiervoor veilen en heeft in lijn met EU-verplichtingen daartoe ruimte vrijgemaakt binnen de zogenoemde 3,5 Gigahertz-band (GHz). De rechtbank Rotterdam heeft de minister van EZK vandaag in het gelijk gesteld in alle acht beroepszaken die tegen deze plannen waren ingesteld. De voorbereidingen voor een veiling in 2024 kunnen nu – in afwachting van eventuele hoger beroep – verder gaan.

Betrokken bedrijven, organisaties en telecomaanbieders hebben uit uiteenlopende eigen belangen beroepen ingesteld tegen de EZK-besluiten op dit gebied. Deze wensen en voorkeuren lopen echter zodanig uiteen dat aan ieders individuele voorkeur voldoen onmogelijk is en de minister de belangen heeft moeten wegen. De rechtbank onderschrijft dat die keuzes en afwegingen begrijpelijk en goed zijn onderbouwd.
 

Minister Micky Adriaansens (EZK): “Het is goed nieuws voor ondernemers en consumenten we dat we nu verder kunnen met onze ambities op het gebied van digitale mobiele infrastructuur. Want, inmiddels is Nederland het allerlaatste EU-land dat frequenties voor 5G kan veilen en dat heeft technologische vooruitgang en digitale kansen van alle Nederlanders gefrustreerd.”

Wijziging Nationaal Frequentieplan

Mobiele communicatie (zoals 4G en 5G), maar ook bedrijfsspecifieke toepassingen zoals draadloze aansturing van containervervoer of parkeerautomaten draaien allemaal op toegewezen frequenties. De indeling hiervan in Nederland – volgens het zogenoemde Nationaal Frequentieplan (NFP) - wordt bepaald door het ministerie van EZK, zodat er voldoende ruimte is en partijen elkaars gebruik niet verstoren. Is er sprake van meer (verwachte) vraag naar frequenties in de ether dan beschikbaarheid? Dan kan er besloten worden om te veilen.

In dit geval draait het om de beschikbare frequenties in de zogenoemde 3,5 Gigahertz-band. In deze band waren jaren geleden al lokale vergunningen vergeven en gebruikte een commercieel satellietbedrijf al frequentieruimte voor (nood)communicatie voor zeeschepen. Het ministerie van EZK heeft eerder dit najaar met dit bedrijf een overeenkomst gesloten om deze activiteiten te verhuizen naar het buitenland. De bestaande lokale vergunningen worden (deels) binnen deze band verplaatst om landelijke 5G-netwerken mogelijk te maken. Hiervoor heeft het ministerie het NFP gewijzigd.

Nederlandse bedrijven en consumenten kunnen zo na een veiling in de loop van 2024 gebruik maken van de 5G-technologie via landelijke mobiele communicatienetwerken. Daarnaast stelt EZK aan bedrijven en organisaties ook nieuwe lokale vergunningen beschikbaar voor draadloze, private 5G-netwerken. In de 3,5 GHz-band komt 2x50 Megahertz (van de totale 400) vanaf 1 december dit jaar beschikbaar voor deze lokale draadloze toepassingen.

Op Nederlandse bedrijventerreinen en binnen individuele bedrijven of organisaties zijn straks meer mogelijkheden voor eigen digitale, draadloze infrastructuur. Voor bedrijven kan dat een meerwaarde hebben in verband met autonomie, verbetering van dekking of van netwerkprestaties. Bedrijven kunnen straks, al dan niet gezamenlijk, een eigen 5G-netwerk aanleggen, zodat zij met eigen frequenties en op eigen terrein bijvoorbeeld virtual reality kunnen gebruiken of slimme, complexe apparaten zoals zelfrijdende voertuigen of robots in fabrieken kunnen aansturen.