Integriteit en meldloketten

Bij het ministerie van Economische Zaken (EZ) werken wij voor de Nederlandse maatschappij. Dat betekent dat wij ook voor u werken. Het is belangrijk dat wij onafhankelijk, onpartijdig, betrouwbaar en zorgvuldig manier werken. Dat noemen wij integriteit.

Gedragscode Integriteit Rijk

De Gedragscode Integriteit Rijk geeft ambtenaren en medewerkers van EZ een richting voor integer handelen. Ambtenaren en medewerkers van het Rijk gebruiken de Gedragscode Integriteit Rijk als kader voor integer handelen. 
Ambtenaren mogen de integriteitsregels niet overtreden. Voorbeelden van integriteitsschendingen zijn: 

  • corruptie (bijvoorbeeld omkoping, diefstal of machtsmisbruik);
  • ongewenste omgangsvormen (bijvoorbeeld racisme, discriminatie of intimidatie);
  • belangenverstrengeling;
  • lekken van informatie;
  • schending van de geheimhoudingsplicht.

Ook kan het gaan over misstanden. Dat zijn situaties waarbij het maatschappelijk belang in gevaar is. Dat kan gaan over een situatie waarbij de wet of de interne regels worden overtreden. Maar ook als de volksgezondheid, veiligheid van burgers, het milieu of het functioneren van de overheid in gevaar is. Het gaat over een patroon en heeft een structureel karakter en raakt niet alleen persoonlijke belangen. Bekijk meer informatie over misstanden en klokkenluiden.

Vragen over integriteit of een melding doen?

Heeft u overige vragen over integriteit of wilt u iets melden of wilt u advies over hoe u het best kunt melden? Neem dan contact met ons op via integriteit@minezk.nl. Wij helpen u graag verder op weg.

Andere meldloketten