Woo-verzoek indienen bij het ministerie van EZ

Iedereen mag bij het ministerie van Economische Zaken (EZ) vragen om openbaarmaking van informatie over het beleid van de minister van EZ, over de voorbereiding daarvan en de uitvoering. Dat is geregeld in de Wet open overheid (Woo).

Zo doet u een Woo-verzoek

  • U kunt een Woo-verzoek het beste schriftelijk indienen. Hieronder staat het adres waar u uw verzoek naartoe kunt sturen.
  • Geef zo precies mogelijk aan waarover u informatie wilt. Wij kunnen alleen aan uw verzoek voldoen als de informatie waar u om vraagt is vastgelegd.
  • Het kan zijn dat we toelichting nodig hebben bij uw verzoek. Voor een zo snel mogelijke behandeling is het dus handig als u ook uw contactgegevens doorgeeft.

Het adres voor uw Woo-verzoek

Per e-mail:

WooContactWJZ@minezk.nl

Per post:

Ministerie van Economische Zaken
Postbus 20401
2500 EK Den Haag

Andere (openbare) informatie opvragen bij EZ

Soms is een Woo-verzoek niet nodig. Bijvoorbeeld als u vragen heeft over documenten die al op Rijksoverheid.nl zijn gepubliceerd. In dat geval kunt u contact opnemen met de Woo-contactpersoon van het ministerie van EZ. Bij deze Woo-contactpersoon kunt u ook terecht als u wilt weten welke informatie bij het ministerie aanwezig is over een bepaald onderwerp en met andere vragen over de Woo.

Woo-contactpersoon EZ

E-mailadres: contactpersoonwooezk@minezk.nl.

Woo-besluiten: openbaar voor iedereen

Informatie die met een Woo-besluit openbaar wordt gemaakt, is toegankelijk voor iedereen. Deze (geanonimiseerde) Woo-besluiten van EZ vindt u samen met de openbaar gemaakte documenten op Rijksoverheid.nl.