Beslisnota bij Kamerbrief over aanbieding Agenda Digitale Open Strategische Autonomie

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over aanbieding Agenda Digitale Open Strategische Autonomie