Beslisnota bij Kamerbrief over update aanvullende routekaart wind op zee

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over update aanvullende routekaart wind op zee