Kamerbrief over herijkte missies van het missiegedreven innovatiebeleid

Minister Adriaansens (EZK) informeert de Tweede Kamer over voortgang op het missiegedreven innovatiebeleid. Het missiegedreven innovatiebeleid levert een bijdrage aan de verschillende beleidsdoelstellingen. De minister gaat ook in op 5 centrale missies.

Kamerbrief over herijkte missies van het missiegedreven innovatiebeleid