Update gasleveringszekerheid 30 - 27 januari 2023

Het kabinet houdt de situatie op de gasmarkt nauwlettend in de gaten. U leest hier actuele cijfers over de zekerheid van de gaslevering. Dit is de update van 27 januari 2023. Gedetailleerde gegevens over de Leveringszekerheid Gas zijn te vinden op de site van Gasunie Transport Services.

  • De gasopslagen zijn goed gevuld en worden nu gebruikt.
  • De vraag naar gas is relatief laag, maar wel wat toegenomen door iets lagere, normale, temperaturen.
  • De prijs is de afgelopen week fors gedaald, maar blijft hoog.

Vulling gasopslagen in Nederland

Data zoals bekend op 24 januari 2023.

Gasverbruik in Nederland

Data zoals bekend op 25 januari 2023.

Aanvoer gas voor Europa

Data zoals bekend op 25 januari 2023.

Aanvoer tussen 29 december en 25 januari in 2019-2021 en 2022 / 2023

Gasprijs

Gasprijs tussen 3 januari 2022 en 25 januari 2023 per megawattuur (MWh), levering komende maand

Toelichting

  • Scenariostudie GTS: de verwachting is dat Nederland zonder gastekorten deze winter doorkomt.
  • In de wintermaanden wordt de vulgraad lager door gebruik van gas uit de opslagen.
  • Het gasverbruik is over het algemeen flink lager dan vorige jaren. (2019-2021: de jaren voor de gascrisis)
  • De gasprijs fluctueert; de prijs is nog steeds hoog maar is wel fors gedaald door de afnemende gasvraag.
  • Crisisniveau Vroegtijdige waarschuwing: De overheid ontvangt vanuit de gassector dagelijks gedetailleerde informatie over gasleveringen.