Ministerie van Economische Zaken

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Documenten - Ministerie van Economische Zaken

21.755 documenten van Ministerie van Economische Zaken

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Black Box ritten registratie en administratie Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Beschrijving van gegevensverwerking in verband met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Formulier | 03-02-2017

Interventiebeleid Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Beschrijving van gegevensverwerking in verband met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Formulier | 03-02-2017

Telefoonprotocol Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Beschrijving van gegevensverwerking in verband met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Formulier | 03-02-2017

The Netherlands’ position paper on the Interim Evaluation of Horizon 2020 (Engels)

Rapport | 03-02-2017

Kamerbrief met geannoteerde Agenda voor de Raad voor Concurrentievermogen

Minister Kamp (EZ) informeert de Tweede Kamer over de geannoteerde Agenda voor de Raad voor Concurrentievermogen van 20...

Kamerstuk: Kamerbrief | 03-02-2017

Kamerbrief over uitvoering motie om de verstrekking van nieuwe subsidie voor de bij- en meestook van biomassa in kolencentrales stop te zetten

Minister Kamp (EZ) informeert de Tweede Kamer over de uitvoering motie Jan Vos c.s. om de verstrekking van nieuwe SDE+ subsidie...

Kamerstuk: Kamerbrief | 03-02-2017

Kamerbrief maatregelenpakket fosfaatreductie 2017

Staatssecretaris Van Dam (EZ) informeert de Tweede Kamer over het maatregelenpakket fosfaatreductie 2017. Van Dam heeft vandaag...

Kamerstuk: Kamerbrief | 03-02-2017

Notitie Stichting Stop Afvalwater Twente

Notitie van de Stichting Stop Afvalwater Twente met een overzicht van beweringen over waterinjectie in Twentse gasvelden die...

Circulaire | 03-02-2017

Waterinjectie in Twentse gasvelden

Notitie van TNO over de mogelijke gevolgen van waterinjectie in de Twentse gasvelden Tubbergen, Tubbergen-Mander en...

Brief | 03-02-2017

Beantwoording Kamervragen over eindrapport 'Herevaluatie Verwerking Productiewater Schoonebeek'

Minister Kamp (EZ) beantwoordt vragen van het Kamerlid Mulder (CDA) over de gegevens in het eindrapport 'Herevaluatie...

Kamerstuk: Kamervragen | 03-02-2017

De Rijksoverheid. Voor Nederland