Documenten - Ministerie van Economische Zaken

22.660 documenten van Ministerie van Economische Zaken

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Besluit Wob-verzoek over gegevens van cosubstraten

De staatssecretaris van Economische Zaken heeft op 19 juli 2017 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet...

Wob-verzoek | 19-07-2017

Maatschappelijke waardering van Nederlandse landbouw en visserij 2017

Onderzoek van Kantar Public naar de maatschappelijke waardering van Nederlandse landbouw en visserij ten behoeve van de...

Rapport | 18-07-2017

Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)

Sinds 1 juli 2016 is het gebruik van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) in Nederland verplicht voor...

Formulier | 18-07-2017

Natuurverkenning Grote Rivieren

In vervolg op de Natuurambitie Grote Wateren is een verkenning gemaakt voor de grote rivieren. Het ministerie van Economische...

Publicatie | 18-07-2017

Kamerbrief bij Advies Raad van State over amendementen wetsvoorstel tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet

Brief van minister Kamp (EZ) aan de Tweede Kamer bij advies aan de Raad van State over twee amendementen van het lid Vos c.s....

Kamerstuk: Advies Raad van State | 18-07-2017

Kamerbrief met kwartaaloverzicht Europese consultaties op terrein van Economische Zaken

Minister Kamp (EZ) stuurt de Tweede Kamer het kwartaaloverzicht van reacties van het ministerie van Economische Zaken op...

Kamerstuk: Kamerbrief | 17-07-2017

Beantwoording Kamervragen over de schaarste van vakkrachten

Minister Kamp (EZ) en Minister Bussemaker (OCW) beantwoorden de vragen van de Tweede Kamer over de schaarste van vakkrachten.

Kamerstuk: Kamervragen | 17-07-2017

Kamerbrief over gegevensverstrekking aan Brancheorganisatie Akkerbouw

Minister Kamp (EZ) stuurt een brief aan de Tweede Kamer over het verzoek tot gegevensverstrekking aan de Brancheorganisatie...

Kamerstuk: Kamerbrief | 17-07-2017

Uitstelbrief Kamervragen over deelname van burgers aan energieprojecten vereenvoudigen

Uitstelbrief van Minister Kamp (EZ) op beantwoording Kamervragen over deelname van burgers aan energieprojecten vereenvoudigen.

Kamerstuk: Kamervragen | 17-07-2017

Beantwoording Kamervragen over AkzoNobel

Minister Kamp (EZ) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Baudet naar aanleiding van het artikel 'Akzo en ministerie spanden...

Kamerstuk: Kamervragen | 17-07-2017