Ministerie van Economische Zaken

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Documenten - Ministerie van Economische Zaken

21.570 documenten van Ministerie van Economische Zaken

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Nota van toelichting bij Kamerbrief over ontwerpbesluit tot wijziging van het tijdelijk besluit postbezorgers 2011

Brief | 23-12-2016

Kamerbrief over evaluatie Winkeltijdenwet

Minister Kamp (EZ) informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van de evaluatie van de Winkeltijdenwet.

Kamerstuk: Kamerbrief | 23-12-2016

Kamerbrief met evaluatie SDE+

Minister Kamp (EZ) stuurt de Tweede Kamer de evaluatie van de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+).

Kamerstuk: Kamerbrief | 23-12-2016

Invulling moties en toezeggingen over Groningen

Beschrijving hoe een aantal moties van en toezeggingen aan de Tweede Kamer over Groningen worden uitgevoerd.

Kamerstuk: Kamerbrief | 23-12-2016

Kamerbrief over Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen 2017-2021

Minister Kamp (EZ) informeert de Tweede Kamer over het Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen 2017-2021.

Kamerstuk: Kamerbrief | 23-12-2016

Kamerbrief over voortgangsrapportage implementatie Gemeenschappelijk Visserijbeleid

Staatssecretaris Van Dam (EZ) informeert de Tweede Kamer over de voortgangsrapportage implementatie Gemeenschappelijk...

Kamerstuk: Kamerbrief | 23-12-2016

Uitstelbrief over convenant onbedwelmd slachten volgens religieuze riten

Staatssecretaris Van Dam (EZ) stuurt de Eerste Kamer een uitstelbrief over de beantwoording van Kamervragen over het convenant...

Kamerstuk: Kamerbrief | 23-12-2016

Uitstel toezending verschillen dierenbeschermingsregimes binnen het Koninkrijk

Staatssecretaris Van Dam (EZ) meldt de Eerste Kamer dat hij toegezegde informatie pas later kan toesturen. Het gaat om...

Kamerstuk: Kamerbrief | 23-12-2016

Kamerbrief motie over handelsnormen

Staatssecretaris Van Dam (EZ) informeert de Tweede Kamer over de uitvoering van de motie inzake handelsnormen

Kamerstuk: Kamerbrief | 23-12-2016

Beantwoording Kamervragen over buprofezin

Staatssecretaris Van Dam (EZ) stuurt de Tweede Kamer zijn reactie op de vragen van het Kamerlid Ouwehand (PvdD) over het...

Kamerstuk: Kamervragen | 23-12-2016

De Rijksoverheid. Voor Nederland