Betere toegang tot EU-garanties voor duurzame en innovatieve projecten

Voor Nederlandse duurzame en innovatieve projecten kunnen € 350 miljoen aan garanties worden verstrekt vanuit het zogenoemde InvestEU-programma. In aanwezigheid van minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) is vandaag in Brussel een garantieovereenkomst tussen InvestEU en Invest-NL getekend die bijvoorbeeld leidt tot een verlaagd investeringsrisico. Volgens de Europese Commissie kan de toegang tot deze Europese financiële garanties leiden tot € 750 miljoen aan investeringen in Nederland.

Het InvestEU-programma is een initiatief van de Europese Unie dat tot doel heeft particuliere investeringen aan te trekken om de economische groei, innovatie, duurzaamheid en werkgelegenheid te bevorderen en toegang voor bedrijven hiertoe te vergemakkelijken. In InvestEU zijn verschillende Europese financieringsinstrumenten samengevoegd om zo meer kapitaal te kunnen mobiliseren.

De maatschappelijke en economische uitdagingen van de toekomst vereisen innovatieve oplossingen en gedurfde investeringen. Invest-NL heeft de missie om te financieren wat veelal als te risicovol wordt beschouwd. Dankzij de garantieovereenkomst is financiering op het gebied van duurzame energie en deep tech eenvoudiger. Deze overeenkomst stelt Invest-NL in staat om het investeringsrisico te verlagen, wat uiteindelijk meer investeringen in duurzame en innovatieve projecten zal stimuleren. Dit bevordert niet alleen de verduurzaming van de Nederlandse economie maar versterkt ook de innovatiekracht, verbetert de internationale concurrentiepositie en creëert nieuwe banen.

Onderzoek naar oplossingen voor oneerlijke en hoge inkoopprijzen

Minister Micky Adriaansens (EZK) nam in Brussel met haar Europese collegaministers deel aan de Raad voor Concurrentievermogen om uiteenlopende onderwerpen op het gebied van economie, innovatie en industrie te bespreken. Samen met België (minister Pierre-Yves Demargne, Economie en Werk) en Luxemburg (minister Franz Fayot, Economie) wil Nederland werk maken van eerlijke EU-markt op het gebied van inkoopprijzen.

Voor het einde van dit jaar verwacht Nederland de uitkomsten van een onderzoek te presenteren naar mogelijke oplossingen voor de praktijk dat producenten en leveranciers in de EU verschillende verkoopprijzen hanteren voor dezelfde producten. Die inkoopbeperkingen kunnen ervoor zorgen dat Nederlandse ondernemers duurder moeten inkopen en uiteindelijk ook consumenten meer kwijt zijn.