Ondernemingsklimaat krijgt voldoende, maar waardering daalt licht

Nederland beschikt over een solide ondernemingsklimaat. Dat blijkt onder meer uit internationale ranglijsten. Meer dan driekwart van de ondernemers geeft het Nederlandse ondernemingsklimaat een voldoende, maar de waardering is wel afgenomen. Het ‘rapportcijfer’ daalt licht van een 6,7 naar een 6,4. Dat blijkt uit de eerste editie van de Monitor Ondernemingsklimaat, die het kabinet naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Percepties over de digitale, kennis- en fysieke infrastructuur laten een positief beeld zien, evenals de kwaliteit van leven en de nabijheid van belanghebbenden. Het belastingklimaat, uitvoerbaarheid van regelgeving, financiering (en specifiek durfkapitaal), voorspelbaarheid en stabiliteit van beleid en het sentiment over het bedrijfsleven komen naar voren als belangrijke aandachtspunten. 

Een aantrekkelijk ondernemingsklimaat is van essentieel belang voor een sterk verdienvermogen en brede welvaart van Nederland. Ondernemers maken dit immers mogelijk. Zo zorgen bedrijven voor meer dan twee derde van de banen in Nederland en dragen zij bij aan de financiering van onze publieke voorzieningen, zoals zorg en onderwijs.

Het ondernemingsklimaat verdient dan ook blijvende aandacht, vinden minister Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) en staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst). Het kabinet werkt hiervoor aan goede randvoorwaarden, zoals stabiel en voorspelbaar (fiscaal) beleid, minder regeldruk en de beschikbaarheid van voldoende ruimte voor bedrijven. Ook bevordert het goede toegang tot financiering voor ondernemers en ondersteunt het werkgevers bij de aanpak van personeelstekorten in techniek en ICT. Daarnaast nemen overheid en netbeheerders maatregelen om de capaciteitsproblemen op het energienet aan te pakken, onder meer door het stroomnet sneller uit te breiden en de huidige ruimte op het net beter te benutten.

De bewindspersonen benadrukken dat een sterk ondernemingsklimaat een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van de samenleving en het bedrijfsleven.

Minister Adriaansens: “De manier waarop we over bedrijven praten heeft impact op ons ondernemingsklimaat. Zo speelt een negatief maatschappelijk sentiment over grote bedrijven mee in de bestuurskamer bij investeringsbeslissingen. Ons bedrijfsleven is van doorslaggevend belang om onze huidige welvaart te behouden en verder te versterken. Het is goed om ons dat te realiseren en het bedrijfsleven de waardering te geven die het verdient.”

Staatssecretaris Van Rij: “Nederland staat wereldwijd bekend als een innovatief land met bijbehorende economie. De fiscaliteit speelt daar een belangrijke rol in. Een stabiel en voorspelbaar fiscaal klimaat is van groot belang. Daar moeten we aan blijven werken.”

Wel moeten bedrijven duidelijker maken wat zij bijdragen aan de samenleving, zo stelt het kabinet. Ook moeten zij de negatieve gevolgen van hun economische activiteiten beperken of vermijden. Vanzelfsprekend moeten zij zich verder houden aan alle wettelijke verplichtingen.

Om de ontwikkeling van het ondernemingsklimaat in de gaten te houden, laat het kabinet jaarlijks een onderzoek uitvoeren naar de kwaliteit daarvan. Op basis daarvan kunnen maatregelen worden genomen om bij te sturen.