Beslisnota bij aanbiedingsbrief toezegging en antwoorden Kamervragen btw-nultarief groente en fruit en alcohol- en tabaksaccijns

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij aanbiedingsbrief toezegging en antwoorden Kamervragen btw-nultarief groente en fruit en alcohol- en tabaksaccijns (PDF | 3 pagina's | 1,6 MB)