Beslisnota bij Kamerbrief voortgangsrapportage steunpakket coronacrisis (NOW, TVL en fiscale steun)

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief voortgangsrapportage steunpakket coronacrisis (NOW, TVL en fiscale steun) (PDF | 2 pagina's | 213 kB)