Beslisnota's bij wetsvoorstel Wet tijdelijke solidariteitsbijdrage

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota's bij wetsvoorstel Wet tijdelijke solidariteitsbijdrage (PDF | 25 pagina's | 19,3 MB)