Beslisnota bij Kamerbrief over toezegging administratieve lasten fiets van de zaak

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over toezegging administratieve lasten fiets van de zaak (PDF | 3 pagina's | 1,6 MB)