Beslisnota bij Kamerbrief achtergrondnotities ambtelijke berekeningen Financiën advies behalen stikstofdoelen

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief achtergrondnotities ambtelijke berekeningen Financiën advies behalen stikstofdoelen (PDF | 1 pagina | 629 kB)