Beslisnota bij Kamerbrief over Fiscale maatregelenlijst 2023

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over Fiscale maatregelenlijst 2023