Beslisnota bij beantwoording Kamervragen over de brandstofaccijnstarieven per 1 januari 2024 geschoond

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij beantwoording Kamervragen over de brandstofaccijnstarieven per 1 januari 2024 geschoond