Beslisnota's bij Kamerbrief benoeming kwartiermaker Belangenbehartiger voor belastingplichtigen en toeslaggerechtigden

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota's bij Kamerbrief benoeming kwartiermaker Belangenbehartiger voor belastingplichtigen en toeslaggerechtigden