Beslisnota bij Kamerbrief over motie-Van Haga over een tegenbewijsregeling in box 3

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over motie-Van Haga over een tegenbewijsregeling in box 3