Beslisnota bij Kamerbrief uitvoeringstoetsen aangenomen amendementen pakket Belastingplan 2024

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief uitvoeringstoetsen aangenomen amendementen pakket Belastingplan 2024