Beslisnota bij Kamerbrief met appreciatie motie-Van Dijk c.s. over intrekking ANBI-status bij antisemitisme

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief met appreciatie motie-Van Dijk c.s. over intrekking ANBI-status bij antisemitisme