Advies scenario's rechtsherstel niet-bezwaarmakers box 3

Advies van de Landsadvocaat over twee scenario’s waarin rechtsherstel wordt geboden aan niet-bezwaarmakers in het kader van de belastingheffing in box 3.

Advies scenario's rechtsherstel niet-bezwaarmakers box 3 (PDF | 13 pagina's | 184 kB)